Kacharpari

De Wikisource, la biblioteca libre.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 • Cheqachu, urpi,
  * Ripusaj, ninki,
  * Karu llajtaman,
  * Mana kutimoj?
  
   
  * Pitan saqenki
  * Qanpa tupunpi
  * Sinchi llakiypi
  * Asuykunaypaj?
 
  
  * Rinayki ñanta
  * Qhawarichiway.
  * Ñauparisuspa
  * Waqaynillaywan
  * Ch'ajchumusqasaj
  * Sarunaykita.
  
 
  
  * Maypachan ñanpi
  * Intin ruphawan
  * Ñiwajtiykiri,
  * Samayniykuna
  * Phuyu tukuspa
  * Llanthuykusunki.
  
   
  * Yakumantari
  * Sinchi ch'akiwan
  * Ñiwajtiykiri,
  * Waqayniykuna
  * Para tukuspa
  * Ujyachisunki.
  
   
  * Rumijpa wawan,
  * Qaqajpa churin,
  * ¿Imanispataj
  * Saqeriwanki?
  
   
  * Ñan ñoqapajqa
  * Inti tutayan.
  * Yanay chinkajtin
  * Muspay purejtiy,
  * Manañan pipas
  * Ayau niwanchu.
  
   
  * Irpallarajmi
  * Urpiy karqanki
  * Maypacha ñoqa
  * Intiwanjina
  * Ñausayarqani
  * Qhawaykususpa.
  
   
  * Ñawiykikuna
  * Phallallaj qoyllur
  * Lliphipirerqa.
  * Rajra tutapi
  * Illapajina
  * Muspachiwarqa.
  
    
  Ankaj rijranta
  Mañarikuspa
  Watumusqayki.
  Wayrawan khuska
  Wayllukunaypaj
  Phawamusqayki.
  
   
  * Kausayninchejta
  * Khipuykorqanchis.
  * Manan wañuypas
  * Rak'iwasunchu,
  * Ujllaña kasun,
  * Ujlla ñerqanchis.
  
  
  * Wañuyta mask'aj
  * Ñoqa risqani
  * Auqanchejkuna
  * Jamuyanqanku
  * Pukarankuna
  * Jalatatajtin.
  
    
  * Munasqay urpi,
  * Phutiy ayqechej,
  * Maypipas kasaj,
  * Qanllan sonqoyta
  * Paqarichinki
  * Kausanaykama.
  
   
  * Misti k'ajajtin
  * Yuyaway, ñoqan
  * Yayasqasqayki.
  * May kamañachus
  * Qanrayku chayan
  * Ijma sonqoyqa.
  
 

Juan Wallparrimachi Mayta, traducido y adaptado por Jesús Lara, en: "La Literatura de los Quechuas", Librería y Editorial “Juventud”, Tercera Edición, La Paz, 1980, p. 232.