Página:Ortografia kastellana, nueva i perfeta.pdf/95

De Wikisource, la biblioteca libre.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Esta página ha sido corregida
76
ORTOGRAFIA

nɑl nel nil nol nul
sɑl sel sil sol sul.
zɑl zel zil zol zul
xɑl xel xil xol xul.
dɑl del dil dol dul.


Fɑl fel fil fol ful.
gɑl gel gil gol gul.
bɑl bel bil bol bul.
kɑl kel kil kol kul.
pɑl pel pil pol pul.
tɑl tel til tol tul.
vɑl vel vil vol vul.


Mɑl mel mil mol mul.
rrɑl rrel rril rrol rrul
chɑl chel chil chol chul
llɑl llel llil llol llul.
ñɑl ñel ñil ñol ñul.
hɑl hel hil hol hul.


Drɑl drel dril drol dul.

frɑl frel fril frol fr.
grɑl grel gril grol grul.
brɑl brel bril brol brul.
krɑl kreɑl kril krol krul.
prɑl prel pril prol prul.
trɑl trel tril trol tr.
vrɑl vrel vril vrol vrul.


Flɑl flel flil flol flul
glɑl glel glil glol glul.
blɑl blel blil blol blul.
klɑl klel klil klol klul.

plɑl plel plil plol plul.


ran