Cantigas de Santa María: 103

De Wikisource, la biblioteca libre.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio
Cántiga 103

Cántiga 103

Como Santa Maria feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarỹa,
porque lle pedia que lle mostrasse qual era
o ben que avian os que eran en Paraiso.

Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

E daquest' un gran miragre vos quer' eu ora contar,
que fezo Santa Maria por un monge, que rogar
ll'ia sempre que lle mostrasse qual ben en Parais' á

Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

E que o viss' en ssa vida ante que fosse morrer.
E porend' a Groriosa vedes que lle foi fazer:
fez-lo entrar en hũa orta en que muitas vezes ja

Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Entrara; mais aquel dia fez que hũa font' achou
mui crara e mui fremosa, e cab' ela s'assentou.
E pois lavou mui ben sas mãos, diss': «Ai, Virgen, que será

Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Se verei do Parayso, o que ch' eu muito pidi,
algun pouco de seu viço ante que saya daqui,
e que sábia do que ben obra que galardon averá?»

Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Tan toste que acababa ouv' o mong' a oraçon,
oyu hũa passarinna cantar log' en tan bon son,
que sse escaeceu seendo e catando sempr' alá.

Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Atan gran sabor avia daquel cant' e daquel lais,
que grandes trezentos anos estevo assi, ou mays,
cuidando que non estevera senon pouco, com' está

Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Mong' algũa vez no ano, quando sal ao vergeu.
Des i foi-ss' a passarynna, de que foi a el mui greu,
e diz: «Eu daqui ir-me quero, ca oy mais comer querrá

Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

O convent'.» E foi-sse logo e achou un gran portal
que nunca vira, e disse: «Ai, Santa Maria, val!
Non é est' o meu mõesteiro, pois de mi que se fará?»
  
Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Des i entrou na eigreja, e ouveron gran pavor
os monges quando o viron, e demandou-ll' o prior,
dizend': «Amigo, vos quen sodes ou que buscades acá?»
  
Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Diss' el: «Busco meu abade, que agor' aqui leixey,
e o prior e os frades, de que mi agora quitey
quando fui a aquela orta; u seen quen mio dirá?»
  
Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Quand' est' oyu o abade, teve-o por de mal sen,
e outrossi o convento; mais des que souberon ben
de como fora este feyto, disseron: «Quen oyrá
  
Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Nunca tan gran maravilla como Deus por este fez
polo rogo de ssa Madre, Virgen santa de gran prez!
E por aquesto a loemos; mais quena non loará
  
Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.

Mais d'outra cousa que seja? Ca, par Deus, gran dereit' é,
pois quanto nos lle pedimos nos dá seu Fill', a la ffe,
por ela, e aqui nos mostra o que nos depois dará».
  
Quena Virgen ben servirá
a Parayso irá.